advisory

Concertgebouw A’dam, Fotografie: Jamain Brigitha, 2004

Rajae onderscheidt zich doordat zij sinds haar studie, in Nederland en in het buitenland, voor en achter de schermen werkt. Zij heeft zich daardoor als maker artistiek en productioneel ontwikkeld en adviseert en ondersteunt naast haar eigen artistieke praktijk, al jaren kleine en grote organisaties, vanuit verschillende disciplines en rollen. Sinds 2019 betrekt zij hierin haar impact platform Ellae, om maatschappelijke impact te vergroten, de status quo uit te dagen, aan kennisoverdracht te doen en talent te begeleiden + op te leiden vanuit een eigen beleidsvisie en methodiek. Zij heeft ook plaats genomen in een aantal commissies: Kinder Jurylid Cinekid (1989), Jurylid Gouden C, FPK (2016), Visitatiecommissie Cultuurnota (2017 – 2020) en Kernlid adviescommissie Cultuurnota Utrecht (2021-2024), Sectoranalyse en BIS theater commissie, Raad voor Cultuur (2021 -2024), Gieskes Strijbis Podiumprijs adviescommissie (2021 & 2022). Op dit moment in zij Kernlid van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Den Haag (2025-2028) en is ze adviseur bij het Fonds Podiumkunsten. Rajae werkt vanuit Rotterdam in verschillende steden in Nederland en internationaal in Londen, Doha en de VS. Haar focus gebieden mbt internationisering zijn daarnaast Parijs en Noord Afrika. Hieronder vind je meer informatie over haar aanpak en wat zij voor jouw organisatie kan betekenen.

Strategisch beleidsadvies

Rajae heeft ervaring met kleinschalige en grote producties in verschillende disciplines in Nederland en het buitenland. Afhankelijk van de behoefte maakt Rajae (eventueel met haar team) een plan en helpen we je projecten in goede banen leiden en tot een succes brengen. Rajae heeft ervaring in het werken met verschillende stakeholders, culturen en heeft daarom veel ervaring met het overbruggen van culturele verschillen, barrières en verwachtingen. Heb je support nodig bij het ontwikkelen van een strategie of wil je Rajae als klankbord voor structureel advies? Beide mogelijkheden zijn een optie. Hierna zetten we uiteen welke ondersteuning Rajae je zowel artistiek, productioneel als ook beleidsmatig kan bieden. Bij grote opdrachten betrekt zij vanuit Ellae collega's, om te voorzien in een verscheidenheid aan expertises en skill sets. Dit kan in Nederland en ook internationaal.

Praktische ondersteuning

Rajae is zowel specialistisch als generalistisch in haar aanpak en heeft een interdisciplinaire blik op genres, onderwerpen en doelgroepen. Zij kan jouw organisatie of productie ondersteunen met: a. (doorlopend) interdisciplinair artistiek onderzoek, b. strategische of doorlopende ontwikkeling van je artistieke signatuur en materiaal, c. strategische of doorlopende ontwikkeling en verdieping van lopende en nieuwe producties, formats en partnerships, d. (door)ontwikkeling van expertise in doelgroepbenadering en co-creatie. e. (door)ontwikkeling van methodiek, kennisoverdracht en talentontwikkeling voor en achter de schermen. Bij grote opdrachten betrekt Rajae vanuit Ellae collega's, om te voorzien in een verscheidenheid aan expertises en skill sets. Dit kan in Nederland en ook internationaal.

Gespreksleiding, presentatievormen en expertise/interesse gebieden.

Rajae wordt sinds 2012 met regelmaat gevraagd om te spreken en gastcolleges te geven, maar ook om gesprekken te leiden, bijeenkomsten te modereren of presenteren en soms in combinatie met een dubbelrol, waarbij zij eerst inspireert dmv een keynote/gastcollege, lezing of reflectie op een thema. Zij denkt in de voorbereidingen desgewenst mee over het programma design en kan meedenken over programma curatie. Rajae beperkt zich tot onderwerpen binnen haar expertise of interesse gebieden. Expertise en interessegebieden zijn: Kunst, Cultuur en Erfgoed, Cultuurbeleid, Cultureel Ondernemerschap, Internationalisering, Diversiteit en Inclusie, Intersectionaliteit, Emancipatie, Feminisme, Leiderschap, Islam en Kunst, Innovatie, Educatie, Fashion, Design, Internationaal werken, Diplomatie, Filantropie, Klimaat, Ecologie, Sociale wetenschappen en Beeldvorming. Talen: NL/EN

Een overzicht van opdrachtgevers in de afgelopen jaren:

ArteZ, HKU, AHK, BuZA/Ambassade NL in Rabat, de Raad voor Cultuur, Gemeente Utrecht, FCP, FPK, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam Partners, SLAA, Dutch Culture, LKCA, KCR, Woonstad Rotterdam, Haagse Hogeschool, VHU Europe, Koninklijk Conservatorium, Nederlandse Vrouwenraad, Concertgebouworkest, Cultuur Marketing, Cultuur + Ondernemen, Cultuur Verbindt Roosendaal, Kunsthal, Sena, de Balie, Club Guy & Roni/NITE/NNT, Cameretten, Arab Film Festival, A’DAM Music School, De Nieuwe Liefde, Universiteit Utrecht (LinC), British Council, Theater Zuidplein/Stage-Z/De Nieuwe Helden, Rotterdam Festivals, Muziekschool Amsterdam, AZIZ, Rose Stories, Stedelijk Museum Schiedam, LUCIS/Universiteit Leiden, VPRO Dorst, Harper’s Bazaar, KF Hein Fonds, Cultuur + Ondernemen, Princeton University, Vrystaat Arts Festival/PACE, Movement Lab Barnard College, Global Lab for Performance and Politics/Georgetown University, Ariane de Rothschild Foundation, Gieskes Strijbis Fonds, Caravane Earth Foundation, LVNH, Boekmanstichting, Fonds Podiumkunsten e.v.a.